Follow

Laten we hopen dat de Russen - als het er ooit van komt - gewoon vliegtuigen inzet en geen vogels.

Sign in to participate in the conversation
Groningen Social

Mastodonserver voor iedereen die dol is op Groningen
Foto: Bert Kaufmann